Close

Nie ste zaregistrovaný? Zaregistrujte sa a začnite používať.

lock and key

Prihláste sa do svojho účtu

Account Login

Zabudli ste heslo?

Autori a ilustrátori

Predstavme si autorov a ilustrátorov kníh vydavateľstva Plat4M Books.

Prof. RNDr. KATARÍNA HORÁKOVÁ, DrSc.
profesorka všeobecnej biológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas pôsobenia na univerzite vychovala stovky odborníkov v oblasti mikrobiológie a biomedicínskeho inžinierstva. Popri pedagogickej práci sa roky výskumne zaoberala vyhľadávaním nových, biologicky aktívnych látok s antimikrobiálnymi, antioxidačnými a protinádorovými vlastnosťami. Bola vedúcou medzinárodných projektov v oblasti vývoja veľmi citlivých imunotestov, zisťujúcich neškodnosť potravín. Vychádzajúc z poznatkov v tejto oblasti sa začala hlbšie zaoberať aj štúdiom spôsobov správnej výživy a zdravého životného štýlu. Je autorkou mnohých vedeckých, odborných a vedeckopopulárnych publikácií. V súčasnosti prednáša a je garantkou odboru Starostlivosť o telesné a duševné zdravie na Univerzite tretieho veku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Katarína Horáková je autorkou viacerých knižných titulov ako napríklad Ako mať zdravé srdce v každom veku (2015, Plat4M Books), Ako mať zdravý mozog v každom veku (2014, Plat4M Books), Oddelená strava: Pre zdravie (2014, Plat4M Books), Oddelená strava: Recepty a diéty (2012, Plat4M Books), Detoxikácia organizmu 6. rozšírené vydanie (2012, Plat4M Books), Varovné signály tela (2011, Plat4M Books), Umenie zdravo žiť (2009 Metro Media), Monitor zdravia (2005, Foxi), Oddelená strava I. (1998, Semic Media), Oddelená strava II. A čo ďalej? (2001, Semic Media), Nebojme sa zdravia (2001, Semic Media), Oddelená strava Recepty a diéty (2001, Semic Media), Oddelená strava Očistné kúry a diéty (2002, Semic Media) a ďalšie publikácie.

_____________________________________

skybova_katarina1PhDr., Mgr. KATARÍNA SKYBOVÁ
od roku 1992 sa profesionálne venuje chudnutiu, redukcii nadváhy, zdravému životnému štýlu a je zakladateľkou a riaditeľkou Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment. Je autorkou úspešnej metodiky individuálneho manažmentu redukcie telesnej hmotnosti a chudnutia, ktorá sa využíva pre chudnutie v redukčných programoch kompliment na Slovensku aj v zahraničí. Je členkou Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti, členkou akreditačnej komisie pre postgraduálne vzdelávanie pri Ministerstve zdravotníctva SR a autorkou špecializačného študijného programu pre špecializovaný odbor liečebná výživa. Svoje poznatky a pracovné výsledky v oblasti chudnutia, redukcie a kontroly telesnej hmotnosti, účinkoch redukčnej diéty a telesného tréningu, prezentuje formou publikácií v odborných a populárnych časopisoch, vystúpeniami v médiách a na verejných prednáškach. Je autorkou kníh Stále štíhla (2002, Ikar), Redukčná diéta (2008 a 2009, Metro Media, 2012, Plat4M Books), Zoštíhľovacia diéta: Rýchle chudnutie (2013, Plat4M Books) a autorkou série metodických príručiek pre chudnutie a zostavenie vhodnej redukčnej diéty a cielené cvičenie na podporu chudnutia „kompliment do vrecka“.

_____________________________________

Mgr. MIROSLAV HORÁK
sa narodil v Bratislave a po skončení vysokoškolských štúdií na Komenského univerzite v Bratislave pôsobil sedem rokov ako stredoškolský profesor. Už v tomto čase začínal prispievať ako autor v Čs. rozhlase. Písal rôzne pásma pre mládež, pripravoval scenáre publicisticko-zábavných relácií. Súčasne ho zaujala i televízia, pre ktorú písal krátke dramatické etudy a prispieval do detských a mládežníckych relácií. Začiatkom šesťdesiatych rokov externe spolupracoval s redakciou Vysielania pre deti a mládež a v roku 1962 tu nastúpil v Čs. televízii ako riadny redaktor. Niekoľko rokov viedol redakciu populárneho detského magazínu Lastovička, pripravoval scenáre na filmové reportáže a dokumenty, niektoré z nich i sám režíroval. V tom čase napísal so spoluautorom M.Varsíkom knihu Príhody na krídlach (Osveta 1977), kde písali o príhodách a osudoch slovenských pilotov v zahraničnom odboji počas II. svetovej vojny. Uverejňoval v rôznych časopisoch poviedky a príbehy. Neskôr sa v televízii venoval príprave súťažno-zábavných relácií pre mládež. Súčasne nakrútil a režijne pripravil niekoľko cestopisných reportáži zo Sachalinu, z Bajkalu, z Uzbekistanu a z Pobaltských republík. Pripravil scenaristicky a režijne stredometrážny filmový dokument V tieni eukalyptov o Tunise i krátke filmové pohľadnice z kanadských provincií  Alberta a Britská Columbia. Po vyše tridsaťročnej tvorivej práci v televízii sa v ostatných rokoch venoval redakčnej príprave známej relácie Televízny klub mladých. Úzko spolupracoval s redakciou časopisu Ženský magazín, naskôr s mesačníkom Moderná žena, kde publikoval články, životné príbehy, reportáže a cestopisné pohľadnice. Je spoluautorom úspešných publikácií Horoskopy, Najkrajšie príbehy a prispieval do Špeciálov Ženského magazínu. V dôchodkovom veku sa venuje písaniu krimipríbehov, príbehov s otvoreným koncom a v máji 2012 mu vyšla knižka krátkych kriminálnych príbehov pod spoločným názvom Vražda z pomsty (2012, Plat4M Books). Do tlače má pripravený román Premlčaný prípad s detektívnou zápletkou.

_____________________________________

Mgr. JANKA VANČOVÁ
sa narodila, vyštudovala a žije v Bratislave. Už počas štúdia na FFUK aktívne spolupracovala s rôznymi redakciami a popri tom dlhoročne aj s redakciou časopisu Rodina, kde sa neskôr zamestnala ako redaktorka. Osud to však v podobe zaujímavej ponuky zariadil inak, a tak niekoľko nasledujúcich rokov pracovala ako redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora v mesačníku Ženský magazín a neskôr aj ako šéfredaktorka mesačníka Moderná žena. V súčasnosti je Janka Vančová šéfredaktorkou internetového portálu www.woman.sk. Napriek tomu, že písaniu sa venuje prakticky po celý život a v tejto oblasti rozhodne nie je žiadnym nováčikom, Hriešne spovede (2012, Plat4M Books) sú jej knižným debutom. Jednoducho na ne celkom prirodzene dozrel čas. Veríme, že aj váš čas, ktorý prežijete pri čítaní tejto knihy, bude rovnako príjemný ako pocity, s ktorými ju autorka písala.

_____________________________________

Doc. Ing. RUŽENA UHEROVÁ, PhD.
z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobila na Katedre chémie a technológie požívatín, kde sa venovala práci pedagogickej i vedecko-výskumnej. Popri pedagogickej práci sa dlhodobo venovala odboru – vitaminológia. V rámci medzinárodnej spolupráce sa zúčastnila bádania v oblasti nových progresívnych metód ich stanovenia v potravinách rastlinného i živočíšneho pôvodu. V priebehu doktorandského štúdia u Prof. Ing. Dr. Fridricha Görnera, DrSc. sa venovala problematike vitamínov mlieka. Výsledky tejto práce majú v odbornej verejnosti dodnes veľmi dobrý ohlas doma i v zahraničí. V súčasnosti prednáša na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v rámci programu Univerzity tretieho veku v študijnom odbore Potraviny a zdravie človeka. Doc. Ing. Ružena Uherová, PhD., je autorkou mnohých vedeckých, odborných i vedecko-populárnych publikácií. Svoje poznatky v tejto oblasti vydala v publikáciách Čo vieme o vitamínoch dnes (2002, Malé centrum) a Vitamínová biblia (2012, Plat4M Books).

_____________________________________

Majster kuchár FRANTIŠEK JANATA
sa narodil 12. januára 1946, je rodák z bratislavskej Rače a už ako malý chlapec vedel, že bude kuchárom. Vyučil sa v kuchárskom odbore a po skončení školy sa hneď vrhol do práce. Počas svojej dlhoročnej kariéry pôsobil v mnohých reštauráciách doma i v zahraničí a dokonca varil aj na výletnej lodi, ktorá premávala po Dunaji medzi Rakúskom a Maďarskom. Na jeseň 1968 ho podnik Reštaurácie a jedálne Bratislava vyslal do Rakúska, kde pre firmu WIGAST varil okrem iného aj slovenské špeciality. V roku 1982 vo veku 36 rokov obdržal najvyššie kuchárske ocenenie Majster kuchár, v tom čase ako vôbec najmladší ocenený kuchár na Slovensku. Vďaka vysokej odbornosti Františka Janatu vysielali do zahraničia, kde pôsobil v mnohých krajinách: v Londýne v hoteli London Embasy, vo Frankfurte nad Mohanom v hoteli Althea, Norimbergu a Mníchove, v hoteloch Sherathon a Don Pedro v Lisabone, ďalej v Ljubljani v hoteli Slon v bývalej Juhoslávii, v bulharskej Sofii, na Cypre v Nikózii v hoteli Hilton, v hoteli Mária Terézia v rakúskom Innsbrucku a viacerých významných hoteloch v Českej republike. Po Nežnej revolúcii František Janata pomohol zakladať Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a v roku 2000 sa stal jeho prezidentom. Túto funkciu zastáva dodnes už tri volebné obdobia. Od januára 2000 je zväz už aj členom svetovej kuchárskej a cukrárskej asociácie WACS. Prezident F. Janata sa zúčastňuje celosvetových a európskych zasadaní, ako aj medzinárodných súťaží ako sú Olympijské hry a Svetový pohár kuchárov a cukrárov. Vo vydavateľstve Plat4M Books mu v roku 2013 vyšli dve publikácie: Pochúťky a misy z hydiny (apríl 2013) a Tradičné račianske jedlá (september 2013).

_____________________________________

Prof. Ing. IVAN HRIČOVSKÝ, DrSc.
je absolvent Vysokej školy zemědelskej, dnes známej pod názvom Mendelova zemědelská univerzita v Brne – Fakulta záhradníctva v Lednici na Morave, ktorú absolvoval v roku 1955. V roku 1977 sa habilitoval v Brne na Mendelovej zemědelskej univerzite v odbore ovocinárstvo, ktorému venoval celý svoj život. S jeho menom je spojené pracovisko Výskumného ústavu ovocných a okrasných drevín v Bojniciach, kde pôsobil vyše 12 rokov. Zaslúžil sa o rozvoj záhradníckeho odboru – neskôr Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva pri SPU v Nitre. V roku 1991 bol menovaný profesorom pre vedný odbor Záhradníctvo. Predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov bol 21 rokov, dnes je jeho doživotným čestným predsedom. Vydal vyše 30 monografií, 4 vysokoškolské skriptá, pod jeho vedením vyšli tri Pomológie a ďalšie známe knižné publikácie. Poslednými tromi knihami od profesora Hričovského je Rok v ovocnej záhrade (máj 2013, Plat4M Books), Záhrada pre úžitok (október 2013, Plat4M Books) a Rok v ovocnej záhrade – biologická ochrana (jún 2014, Plat4M Books), Záhrada pre úžitok (2015, Plat4M Books, flexi väzba) a Osvedčené rady do záhrady (2015, Plat4M Books).

_____________________________________

Prof. Ing. MAGDALÉNA VALŠÍKOVÁ, PhD.
po skončení vysokoškolského štúdia na dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pracovala v záhradníckej výrobe, neskôr vo výskume. Od roku 1992 bola riaditeľkou Výskumného ústavu zeleninárskeho so sídlom najprv v Hurbanove, neskôr v Nových Zámkoch. Svoje vedomosti si rozšírila aj na zahraničných stážach v USA na Ministerstve poľnohospodárstva a Štátnej univerzite v Colorade, na belgickej katolíckej univerzite v Leuvene a na izraelskej Hebrejskej univerzite, Fakulte poľnohospodárskych, potravinárskych a environmentálnych vied v Rehovote. Od roku 2008 je vysokoškolskou učiteľkou na SPU v Nitre, Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, kde pôsobí na Katedre zeleninárstva. Je autorka a spoluautorka knižných, vedeckých a odborných publikácií so zeleninárskou tematikou. Svoje poznatky publikovala doteraz v niekoľkých stovkách vedeckých, odborných a populárnych článkoch. Poslednou publikáciou, ktorá sa z jej pera objavila na knižnom trhu, je kniha Záhrada pre úžitok (2013, Plat4M Books), kde prispela časťou Zeleninárstvo. Na konci apríla 2014 vyšla jej kniha Rok v zeleninovej záhrade (2014, Plat4M Books) a Záhrada pre úžitok (2015, Plat4M Books, flexi väzba).

_____________________________________

Štefan HronskýDoc. Ing. ŠTEFAN HRONSKÝ, PhD.
je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, odbor fytotechnický (1963) i Vysokej školy zemědělskej Brno – Lednice, odbor záhradnícky (1969). Pracoval ako agronóm a predseda JRD, učil a bol riaditeľom Poľnohospodárskej majstrovskej školy, Stredného odborného poľnohospodárskeho učilišťa a Školského majetku. Diaľkový štúdiom získal pedagogické vzdelanie a ako externý ašpirant na Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave v roku 1978 vedeckú hodnosť kandidáta poľnohospodársko-lesníckych vied. Od roku 1995 pracoval ako pedagogický pracovník na SPU, Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, kde v roku 1998 habilitoval na docenta a bol gestorom vyučovania vinohradníctva a vinárstva. Je autorom a spoluautorom mnohých učebných textov, vedeckých a odborných publikácií. Vo výskumnej činnosti robil výskum agroklimatických podmienok pestovania viniča, pestovateľských technológií viniča, ekologických technológií výroby hrozna a z neho vyrobeného vína v podmienkach vinohradníckych oblastí Slovenska. Je spoluautorom publikácie Záhrada pre úžitok (október 2013, Plat4M Books), kde prispel časťou Vinohradníctvo, Rok vinohradníka a vinára (2015, Plat4M Books)Záhrada pre úžitok (2015, Plat4M Books, flexi väzba).

_____________________________________

Peter BizubJUDr. PETER BIZUB
sa narodil na Morave v učiteľskej rodine. Hovorí: „Som Slovák a preto mi sú veľmi blízke oba národy Slovákov i Čechov. Moje detstvo na Základnej škole na Bajkalskej ulici v Bratislave bolo naplnené huncútstvami, basketbalom a až potom učením. Šport a športovci sa mi stali na dlhé roky veľkou rodinou v basketbalovom oddiele TS Internacional Slovnaft Bratislava. Šport mi v mojom vývoji veľmi pomohol. Naučil ma húževnatosti, disciplíne, cieľavedomému postupu za vytýčeným cieľom. Ďalej som svoje športové ambície rozvíjal na Gymnáziu Vazovova v Bratislave. Tak sa stalo, že pre povinnosti reprezentácie Slovenska i Československa som vymeškal veľa hodín v škole. Vtedy veľa vrcholových športovcov končilo na právnickej fakulte a tak som s touto fakultou UK v Bratislave spojil svoje ambície byť právnikom. Po jej ukončení som už vyše tri desiatky rokov právnickým “robotníkom“, márne túžiacim po ozajstnom právnom štáte. Avšak v „najlepších“ rokoch života otáčam plachtu na svojej plachetnici života. Začal som písať to, čo v sebe dusím desiatky rokov. Predovšetkým však chcem svojimi príbehmi robiť radosť deťom, vnúčatkám. Mojim i vašim.“ Peter Bizub je autorom kníh z edície Škriatok Pe-Pe Rozprávka o škriatkovi menom Pe-Pe (november 2013, Plat4M Books), Škriatok Pe-Pe v krajine trpaslíkov (jún 2014, Plat4M Books) a Škriatok Pe-Pe sa vracia (december 2014, Plat4M Books).

_____________________________________

fridrichova_aPaedDr. SILVIA FRIDRICHOVÁ
Vysokoškolské štúdium ukončila na Pedagogickej fakulte v Nitre u profesora Jeleňáka. Vstup do profesionálneho výtvarného života v 70-tych rokoch je začiatkom autorkinej umeleckej tvorivosti. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe kvetín, doménou sú kvetinové zátišia. Stvárňuje prírodné zákutia, architektúru rôznych svetových historických miest. Popredné miesto zaberá figurálna kompozícia (Benátky, Keňa, Srí Lanka). Autorkine diela sa vyznačujú realistickým, komorným podaním s používaním expresionistickej farebnosti a jej výrazových prostriedkov. Ako profesionálna výtvarníčka pôsobí v slovenskom výtvarnom umení 35 rokov. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie a Slovenského fondu výtvarných umení. Bolo jej odovzdaných viacero ocenení za prínos v Slovenskej výtvarnej kultúre a pedagogickej činnosti. Za bývalej ČSFR bola ocenená medzi 12 najlepšími umelcami. Autorkine diela môžeme vidieť v galériách na Slovensku ako aj v zahraničných galériách (Japonsko, USA, Mexiko, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Česko). V popredných bankách, spoločenských priestoroch, firmách, kultúrnych inštitúciách, súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí.

_____________________________________

Scarlett FridrichováMgr. SCARLETT FRIDRICHOVÁ
Výtvarníčka, teoretička a historička výtvarného umenia. Vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V 90-tom roku po ukončení štúdia sa stala členkou Slovenskej výtvarnej únie a Slovenského fondu výtvarných umení. Pôsobí ako profesionálna výtvarníčka a teoretička umenia. V teoretickej činnosti je odborným posudzovateľom súčasného výtvarného umenia. Spolupracuje s časopismi, ktoré sa venujú zariaďovaniu interiérov, exteriérov a estetizácii prostredia. Spolupracuje s TV JOJ pri zariaďovaní interiérového štúdia. Výtvarníčka sa predovšetkým venuje po praktickej stránke výtvarnej činnosti, v jej krajinárskej tvorbe sú doménou rôzne prírodné zákutia, premeny ročných období v impresivnom podaní. Autorka svoju figurálnu tvorbu obohacuje námetovo zo zahraničných ciest (Mexiko, USA, Taliansko, Egypt …). Autorkine diela sa nachádzajú v 17 predajných galériách na Slovensku (oleje, pastely, kombinované techniky). Spolupracuje so zahraničnými galériami (USA, Japonsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko). Výtvarné diela Scarlett Fridrichovej môžme vzhliadnuť v rôznych popredných inštitúciách, firmách, spoločenských priestoroch, na kultúrnych podujatiach, hotelových a banketových zariadeniach, v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

_____________________________________

Prof. Ing. ANNA JAKÁBOVÁ, CSc.
Absolventka Mendelovej univerzity Brno, Záhradníckej fakulty Lednice na Morave. Vo svojej profesijnej dráhe sa venovala okrasným rastlinám a kvetinám, v oblasti výskumu a šľachtenia. Jej šľachtiteľská práca je korunovaná vyšľachtením 11 pôvodných slovenských odrôd kvetín, medzi nimi najmä druhy pelargoníí a jednoročných kvetín. V oblasti výskumu získala niekoľko projektov VEGA, KEGA, ktoré riešili problematiku biotechnológií, genofondov okrasných rastlín, v rámci domáceho a zahraničného výskumu. Získala 4 medzinárodné projekty s Čínou, kde bola hlavnou koordinátorkou projektov pre obe krajiny. Ich smerovanie bolo do oblasti geografických štúdií, štúdií liečivých rastlín, ako súčasť tradičnej čínskej medicíny, v čom pokračuje aj teraz. V priebehu pedagogickej činnosti vychovala desiatky odborníkov, diplomantov, doktorandov. Jej vedecká a publikačná činnosť je veľmi rozsiahla. Okrem vysokoškolských skrípt vydaných samostatne alebo v spoluautorstve,  podieľala  sa aj na vydaní monografií a knižných publikácií z oblasti  kvetinárstva. Známe sú jej publikácie napríklad Skalničky, Muškáty, Aranžovanie sušených kvetín a podobne. Vo vydavateľstvách Semic Media a Foxi sa podielala na   štyroch publikáciách  série  Rok v záhrade (Jar, Leto, Jeseň a Zima) a na publikácii Záhrada pre krásu v spoluautorstve. A Jakábová je  emeritnou profesorkou na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na Katedre Biotechniky parkových a krajinných úprav. V rámci občianskeho združenia Škola Florea, venuje sa  liečivým rastlinám, ich používaniu v domácej a tradičnej čínskej medicíne.

_____________________________________

Ing. SOŇA ŠVECOVÁ
Po ukončení poľnohospodárskej technickej školy – odbor záhradníctvo,  absolvovala v roku 1962 Vysokú školu zemědelskú  teraz  Mendelová  univerzita v Lednici na Morave. Počas štúdia sa zvlášť venovala okrasnému záhradníctvu – sadovníctvu, ktorému bola zameraná aj diplomová práca – a to rekonštrukcia  parkov. Po ukončení štúdia sedemnásť rokov riadila rozvoj zelene v kúpeľnom meste Piešťany. Spolu s významným záhradným architektom prof. Ing. Otrubom v rokoch 1965 až 1975 riešila rekonštrukciu mestského parku v Piešťanoch. Popri riadení bežnej prevádzky mestského záhradníctva vyhotovovala  projekty sadových úprav  verejných priestranstiev Piešťan, ako i mnohých ďalších miest. Vyprojektovala mnoho rodinných záhrad. V roku   1977 absolvovala  postgraduálne štúdium Ochrana a tvorba životného prostredia na Vysokom učení technickom v Prahe. Po jeho absolvovaní  bola poverená riadením rozvoja zelene v kúpeľoch Slovenska a vedením kúpeľného záhradníctva v Piešťanoch. Je členkou Spolku architektov Slovenska a Slovenskej komory architektov. V roku  1990 získala  osobitnú spôsobilosť pre projektovanie, od roku  2005 je zapísaná v zozname autorizovaných krajinných architektov.

_____________________________________

Prof. Ing. PAVEL HRUBÍK, DrSc.
Po absolvovaní Strednej lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici (1955-1959), pokračoval v štúdiu na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1959-1964). Z odborných predmetov ho zaujali predovšetkým entomológia, dendrológia a ochrana lesov a toto zameranie mu ostalo ako celoživotná záľuba spojená s prácou. Od roku 1965 pracoval v Arboréte Mlyňany SAV, kde pokračoval v štúdiu svojich obľúbených predmetov v pracovnej skupine ochrany drevín. V Arboréte Mlyňany – Ústav dendrobiológie SAV pracoval do roku 1993 a pokračoval na Ústave ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín v Nitre. Po roku pôsobenia na Ústave ekológie SAV Zvolen, odchádza na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva, kde pracoval do roku 2009 a dodnes pôsobí v Botanickej záhrade SPU v Nitre. Jeho pracovná problematika spočívala zo začiatku v inventarizácii a sledovaní biotických škodcov v Arboréte Mlyňany a neskôr sa zamerala na štúdium biológie a ekológie hmyzích škodcov vo vzťahu k introdukovaným drevinám. Svoje vynikajúce znalosti dendrológie využil pri výučbe predmetu Sadovnícka dendrológia  – ihličnaté, vždyzelené a listnaté dreviny na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Počas svojej dlhoročnej praxe prispel k rozšíreniu poznatkov o entomofaune domácich a cudzokrajných drevín vo verejnej zeleni a vo významných dendrologických objektoch Slovenska. Výsledky jeho vedeckých štúdií a neúnavnej bádateľskej činnosti sa prezentovali aj v bohatej publikačnej činnosti. Je autorom a  spoluautorom knižných publikácií, monografií, vedeckých a odborných prác publikovaných doma aj v zahraničí, popularizačných článkov.

_____________________________________

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, odboru záhradníctvo (1996). Od roku 1996 pracuje ako pedagogický pracovník na SPU, Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov v Nitre, na Katedre agrochémie a výživy rastlín, kde sa v roku 2012 habilitoval na docenta a bol vyučujúcim predmetov základy agrochémie, agrochémia a výživa rastlín, manažment živín v agroekosystéme a hnojenie záhradných plodín. Je autorom a spoluautorom mnohých učebných textov, vedeckých a odborných publikácií. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa venoval predovšetkým problematike optimalizácie výživy rastlín vo vzťahu ku kvantite a kvalite dopestovanej produkcie poľných a záhradných plodín. Podieľal sa na riešení viacerých výskumných úloh, ktoré boli zamerané na: mechanizmy zvyšovania produkčného potenciálu a kvality záhradných plodín a tvorbu vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja.

_____________________________________

Doc. Ing. Ladislav Ducsay, PhD.Doc. Ing. Ladislav Ducsay, PhD.
je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, odbor fytotechnický (1991). Od roku 1995 pracuje ako pedagogický pracovník na Katedre agrochémie a výživy rastlín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sa v roku 2006 habilitoval na docenta. Predmetom jeho výskumnej práce je predovšetkým problematika výživy a hnojenia poľných a záhradných plodín vo vzťahu ku kvantite a kvalite dopestovanej produkcie, ktorú riešil v mnohých výskumných projektoch. Je autorom resp. spoluautorom viacerých učebných textov, monografií a mnohých vedeckých a odborných  príspevkov.

 

dec 8

TEHOTNÁ: Toxoplazmóza môže ohroziť dieťa, dostať ju môžete od mačiek alebo zo stravy

TEHOTNÁ: Toxoplazmóza môže ohroziť dieťa, dostať ju môžete od mačiek alebo zo stravy

Správny vývoj bábätka môže ohroziť niekoľko faktorov a chorôb. Medzi ne patrí i toxoplazmóza, ktorá sa najčastejšie prenáša z mačiek. Ak však máte doma svojho domáceho miláčika, o ktorého sa pravidelne staráte, nekonzumuje surovú stravu a neprichádza do styku s inými mačkami, nemusíte sa obávať. Ktoré mačky sú nebezpečné? Rizikové sú len tie mačky, ktoré […]

Viac...

TEHOTNÁ: Aké krémy používať a ktoré radšej nie?

TEHOTNÁ: Aké krémy používať a ktoré radšej nie?

Prípravkov, liekov, potravín, ktoré je lepšie v tehotenstve vynechať je neúrekom. Niektoré mamičky podobné veci neriešia – povedia si, že i tak je všade chémia, iné zase podrobne čítajú obsah každého jedného produktu, ktorý plánujú použiť a dôsledne si vyberajú. Pri vyhľadávaní toho, čo tehotná žena môže, a čo by nemala je úplne normálne, že […]

Viac...

TEHOTNÁ: Keď vám tehotenstvo komplikuje veľa zdravotných problémov

TEHOTNÁ: Keď vám tehotenstvo komplikuje veľa zdravotných problémov

Nielen počas prvého trimestra, ale počas celého tehotenstva vás môže postretnúť niekoľko zdravotných ťažkostí, ktoré vám znepríjemňujú čakanie na vášho potomka. Keď ich je niekoľko naraz, dostáva tento súbor komplikácií názov gestóza. V rámci nej vás môže trápiť všetko od ranných nevoľností až po opuchy a tehotenskú cukrovku. Čo je to gestóza? Pod týmto zvláštnym názvom […]

Viac...

TEHOTNÁ: Káva v tehotenstve – čím ju nahradiť?

TEHOTNÁ: Káva v tehotenstve – čím ju nahradiť?

Počas tehotenstva sa dostanete aj k otázkam ohľadom takpovediac kontroverzných potravín. Patria medzi ne napríklad niektoré druhy byliniek, ďumbier alebo káva. Zatiaľ čo ich niektorí odborníci odporúčajú, iní sa k ich pravidelnej konzumácii stavajú skepticky. Keď však padáte od únavy z nôh, istotne vám padne vhod aspoň jedna šálka voňavého nápoja. Do 200 mg V […]

Viac...

TEHOTNÁ: So zápchou zatočí zmena jedálnička

TEHOTNÁ: So zápchou zatočí zmena jedálnička

Niektoré ženy majú počas tehotenstva skúsenosti s hnačkami, na iné má však tehotenstvo úplne opačný efekt a zrazu majú problémy s pravidelným vyprázdňovaním. Bolesti žalúdka, horšie trávenie, malátnosť, nepríjemný tlak v okolí bruška, na energii nepridajú. Pri zápche obvykle najlepšie zaberie zmena stravovania, ktorá dostane funkciu vašich čriev opäť do normálu. Veľa vláknin, orechov a čerstvej […]

Viac...

Viete, čo všetko negatívne pôsobí na spermie?

Viete, čo všetko negatívne pôsobí na spermie?

Ak plánujete s partnerom založenie rodiny, nemali by ste životný štýl zmeniť iba vy, ale aj on. Svojím životným štýlom ovplyvňuje kvalitu spermií a keď sa nezbaví ich zabijakov, znižuje šancu na oplodnenie. Na kvalitu ejakulátu majú negatívny vplyv tieto faktory: * alkohol, * cigarety, * jednostranne zamerané diéty, * fastfoodová strava a polotovary, * horúca […]

Viac...

Nedarí sa vám otehotnieť? Ako postupovať?

Nedarí sa vám otehotnieť? Ako postupovať?

Problémy s otehotnením musí riešiť čoraz viac párov. Môže za to zlý životný štýl, vplyv vonkajších faktorov, ale aj zvyšujúci sa vek prvorodičiek. Ak máte menej ako 35 rokov a nepodarilo sa vám počať potomka ani po roku snaženia, mali by ste navštíviť odborníka a absolvovať u neho potrebné vyšetrenia. Keď máte viac ako 35 […]

Viac...

Počet cisárskych rezov stúpa, ALE…

Počet cisárskych rezov stúpa, ALE…

…pre detičky to nie je vždy úspech. Neberme teraz do úvahy ženy, ktoré chcú cisársky rez kvôli termínu pôrodu alebo tomu, aby si nepoškodili genitálie. V mnohých prípadoch je bezpečnejšie alebo dokonca nevyhnutné rodiť cisárskym rezom. Kedy a prečo? Cisársky rez lekár odporučí z týchto dôvodov: Podľa Yky Hrickovej, spoluautorky pripravovanej knihy pre každú budúcu mamičku cisársky […]

Viac...

Baby friendly nemocnice: Čo sa skrýva pod týmto názvom?

Baby friendly nemocnice: Čo sa skrýva pod týmto názvom?

Niektoré mamičky si pôrodnicu nevyberajú, ale vždy je lepšie mať prehľad o službách, ktoré môžete v tehotenstve, pri a po pôrode očakávať. Pri výbere pôrodnice je fajn zohľadniť aj dodatkové služby, ktoré ponúkajú. V súčasnosti sú populárne Baby Friendly alebo BFHI nemocnice, ktoré po pôrode pomáhajú matke s dojčením. Avšak to nie je všetko. Pomoc s dojčením Oproti […]

Viac...

TEHOTNÁ: Prirodzený pôrod je trojboj

TEHOTNÁ: Prirodzený pôrod je trojboj

Začína sa ním kapitola sama o sebe. Každý pôrod je iný, tak ako je iná každá matka a každé dieťatko. Každá žena ho ináč prežíva. Pri každom pôrode však prebieha ten istý proces a je dôležité, aby sme ho poznali už vopred. Samotný pôrod je trojboj: doba pôrodná – hovorí sa jej aj otváracia a je jasné prečo. Telo […]

Viac...

Facebook